Disclamer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Lopeninnederland.nl.
Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Lopeninnederland.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Lopeninnederland.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Lopeninnederland.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Lopeninnederaland.nl. sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.


Enkele “spelregels”

◾De routes die  worden aangeboden zijn een weergave van hetgeen met de GPS vastgelegd  is (tracklog), tijdens wandeltochten. Hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden.

◾Het gebruiken van deze routes is geheel op eigen risico. Voor het ontstaan van schade, verlies, diefstal, letsel, e.d. kan lopeninnederland.nl niet verantwoordelijk gehouden worden.

◾De omgeving (terreinen, wegen, paden, spoorlijnen, waterwegen, enzovoorts) zijn onderhavig aan verandering. Houdt er dus rekening mee dat de routes niet altijd overeen hoeven te komen met de huidige situatie ter plaatse.

◾ Routes kunnen over privéterrein gaan dat niet of slechts gedeeltelijk (bijvoorbeeld op bepaalde tijden) toegankelijk is. Bij gebruik van de routes dient u zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke regels, en deze in acht te nemen.